[logo]


Terapia Mocnego Trzymania wg Prekop
Szkoła Miłości w Rodzinie


[Jirina Prekop] Drodzy Przyjaciele w Polsce!

Moje serce świętuje i śpiewa z radości, gdyż rozwinięty przeze mnie sposób pracy terapeutycznej ma od teraz również polską nazwę: Terapia Mocnego Trzymania (TMT).

U podstaw tego sposobu pracy leży metoda zwana holdingiem, której przed laty uczyłam się u Marty Welch (USA). Jestem do dzisiaj wdzięczna Marcie za ideę mocnego objęcia. Nie mogłam się jednak zgodzić z celami tej metody oraz prowadzącą do nich drogą etyczną. Zbyt pozytywistycznie brzmi dla mnie północnoamerykańska zasada: „Trzymaj swoje dziecko mocno, a odniesie sukces”.

Pojęcie Mocnego Trzymania oznacza dla mnie pierwotną przestrzeń życiową, w której dwoje połączonych ze sobą przez los ludzi (mąż i żona w związku małżeńskim, matka, ojciec oraz dziecko) może zażegnać na płaszczyĄnie językowej powstały między nimi konflikt i zmienić go w bezwarunkową miłość. Stosownie do mojego rozumienia zdefiniowany został tym samym metodologiczny sposób postępowania, wykorzystywany podczas TMT.

Rozwinięty przeze mnie sposób pracy otrzymał w Niemczech nazwę „Terapia mocnego trzymania według Prekop” i jest opatrzony znakiem ®. W moim języku ojczystym, czyli po czesku, nazywany jest „Terapie pevným objem”. Metoda ta zasługuje bez wątpienia na to, aby otrzymać miano słowiańskiego sposobu pracy, czego wyrazem jest jej filozofia dwubiegunowości, zakorzenienie w historii, chrześcijaństwie i kulturze, zdecydowane podejście do życia, szacunek dla macierzyństwa oraz kierowanie się logiką serca.

Ostatecznie to mój Mąż, rodowity Słowak, był tym, który umożliwił mi zdobycie w swoich ramionach decydujących doświadczeń w mocnym trzymaniu. Dopiero potem mogłam rozwinąć metodę TMT. Ja – racjonalna Pani Psycholog.

Wraz z Wami w swoim sercu czuję się przy Was i z Wami jak w domu.

Wasza Jirina PrekopWszelkie prawa zastrzeżone                                                                                                                                   tłumaczenie Anna Choińska i Katarzyna Jastrzębska