Szkoła Terapii Mocnego Trzymania wg etyki Prekop

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z całością materiału video. Film jest długi :) ale zawiera odpowiedzi na większość pytań jakie nasuwają się przy podjęciu decyzji o uczestnictwie w szkole.Informacje ogólne
Ilość modułów:  12 spotkań (po 4 dni) = 24 moduły tematyczne
(2 moduły w trakcie 1 spotkania)
Czas trwania: luty 2020 – grudzień 2021

48 dni szkoleniowych = 288 godzin szkoleniowych
Certyfikat Szkolenie zakończone certyfikatem
z podaniem ilości dni oraz godzin szkoleniowych
wydanym wspólnie przez
Instytut Prekop w Meksyku i Instytut Prekop w Polsce
Prowadzenie: Laura R. Gallardo oraz terapeutki z Instituto Prekop MexicoPodstawowe informacje o Szkole TMT

Czym jest Terapia Mocnego Trzymania?

Terapia ta pomaga uleczyć najgłębsze emocje i relacje nacechowane oddaleniem i cierpieniem w systemie rodzinnym, dostarczając ludziom umiejętności potrzebnych do odzyskania zdolności do dawania i otrzymywania miłości.

Jest to nowa strategia terapeutyczna w leczeniu lęków, agresji, nadaktywności, niekontrolowanego oddawania moczu, problemów psychosomatycznych, ze snem, odżywianiem, zachowaniem, tyranizowaniem przez dzieci, zaburzonej więzi z niemowlęciem itp.

Więź tę zaburzyć może separacja matki i dziecka spowodowana m. in. narodzinami przez cięcie cesarskie, przebywaniem w inkubatorze, intensywną terapią, pracą czy podróżami matki.

Takie zaburzenie więzi generuje konflikty w relacji matka-dziecko.

Bardzo pozytywne wyniki w terapii mocnego trzymania uzyskano w sesjach krótkoterminowych prowadzonych m.in. w Niemczech, Czechach, Szwajcarii, Austrii, Hiszpanii, Wenezueli, Peru, Meksyku.


Na czym polega Terapia Mocnego Trzymania?

Terapia Mocnego Trzymania skierowana jest na relacje matki z dzieckiem, ojca z dzieckiem, w parze i innych odmianach więzi pomiędzy dorosłymi.

Sednem Terapii Mocnego Trzymania jest to, że dwie osoby z tej samej grupy rodzinnej, o więzi tak uszkodzonej, że nie ma już możliwości odbudowania jej poprzez słowa, mają okazję do emocjonalnej konfrontacji obejmując się w uścisku.

Obie uczestniczące w tym osoby wyrażają swój ból przez potrzebny im czas, dopóki nie będą w stanie znowu poczuć miłości.


Niektóre zastosowania Terapii Mocnego Trzymania dla dorosłych:

Dzieci i matki po cesarce oraz traumach porodowych,
Dzieci i rodzice przerwany pierwotny nurt,
TMT dla nastolatków i ich rodziców,
Pojednanie z żyjącym lub zmarłym rodzicem,
Pary Pożegnanie z byłym partnerem,
Pojednanie z rodzeństwem,
Dorosłe dzieci i ich rodzice,
Niedokończona żałoba,
Nadrobienie miłości matczynej,
Rehabilitacja porodu,
Uzdrowienie kobiety po aborcji.

Ważne: Terapia Mocnego Trzymania stanowi emocjonalne dopełnienie ustawień rodzin.Adresaci Szkoły:

Psychologowie, psychiatrzy, pedagodzy,
terapeuci: systemowi, Gestalt, rodzinni, pracujący w zakresie uczenia się, rozwoju osobistego i innych pokrewnych dziedzin zajmujących się zdrowiem emocjonalnym,
pracownicy socjalni,
coache,
osoby zajmujące się ustawieniami rodzin
nauczyciele, pedagodzy, logopedzi, katecheci świeccy,
oraz osoby zainteresowane rozwiązywaniem problemów w związkach ze swoimi bliskimi.

Dwie możliwe ścieżki nauki w szkole:
Terapeuta Terapii Mocnego Trzymania wg etyki Prekop w Polsce
Wymagania:
Minimalny wiek 25 lat.
Ukończone studia wyższe.
Aktywna działalność w obszarze psychologii, psychoterapii, pedagogiki, choachingu, nauczycielstwa, ustawień systemowych i innych pokrewnych dziedzin zajmujących się zdrowiem emocjonalnym.

Minimum rok aktywnej pracy w pracy z klientami*
*za klienta uznaje się w przypadku psychologa szkolnego ucznia na dowolnym szczeblu placówek oświatowych.
Przedstawienie dokumentów dyplomów nauki kierunkowej, dodatkowych kursów i szkoleń. (w formie pdf)

Co otrzymam po ukończeniu szkoły:
Certyfikat uprawniający do pracy indywidualnej oraz prowadzenia warsztatów dla grup z zakresu TMT wg Prekop.
Możliwość bycia pierwszymi wykształconymi i certyfikowanymi terapeutami metody w Polsce!
Praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu TMT wg Prekop.
Głęboki proces rozwoju własnego, pracy własnej nad uzdrowieniem zerwanych więzi.
Możliwość umieszczenia na liście terapeutów metodą TMT na stronie prekop.pl
(już od pierwszego modułu)


Ważne:
Praca terapeuty w metodzie Mocnego Trzymania wymaga dużej dozy odpowiedzialności, osobistej dojrzałości i wysokich kompetencji zawodowych. Osoba taka musi umieć dostosować się do różnych wariantów procesu terapeutycznego. W zależności od konkretnego przypadku wymaga to wysokiego stopnia empatii, elastyczności i gotowości do pracy z nieustanną zmianą.

W każdym przypadku terapeuta konfrontowany będzie z głębokim kryzysem relacji i podejmować będzie odpowiedzialność za doprowadzenie jej do rozwiązania i powrotu miłości.
Edukator Terapii Mocnego Trzymania wg etyki Prekop w Polsce
Wymagania:
Minimalny wiek 25 lat.
Minimum rok własnej terapii/pracy w zakresie własnego rozwoju w wybranym nurcie.
Przedstawienie dokumentów (w formie pdf) ukończonych szkół i kursów.

Co otrzymam po ukończeniu szkoły:
Certyfikat* uprawniający do prowadzenia wykładów, prelekcji, prezentacji, rozpowszechniania metody podczas spotkań, w grupach, w mediach itp.
* certyfikat nie uprawnia do prowadzenia sesji indywidualnych ani grupowych w ramach metody. Wymagane podpisanie oświadczenia zawierającego świadomą zgodę dotyczą możliwego zakresu działania Edukatora.
Możliwość bycia pierwszymi wykształconymi i certyfikowanymi Edukatorami Metody w Polsce!
Praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu TMT wg Prekop.
Głęboki proces rozwoju własnego, pracy własnej nad uzdrowieniem zerwanych więzi i relacji.
Wprowadzenie nowych zasad funkcjonowania własnej rodziny – „Nowa Szkoła Miłości w Rodzinie”O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń spełniających wymogi formalne. Zgłoszenia zawierające wypełniony formularz należy wysyłać na adres: biuro@prekop.pl w terminie do dnia 15 stycznia 2020.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Inwestycja: 1900zł (koszt jednego spotkania czterodniowego) – płatność przelewem na tydzień przed terminem danego modułu.

Zaliczenie Szkoły Terapii Mocnego Trzymania obejmuje:
obecność na wszystkich modułach w cyklu,
złożenie pełnej dokumentacji.

Harmonogram zajęć

SPOTKANIE 1 MODUŁ TEMATYCZNY 1 i 2
Termin: 20 - 23 luty 2020
Godziny pracy:
czwartek 20.02.2020 17.00 – 21.30 w tym przerwa
piątek 21.02.2020 10.00 – 19.30 w tym przerwa
sobota 22.02.2020 10.00 – 19.30 w tym przerwa
niedziela 23.02.2020 09.00 – 14.30 w tym przerwa
Miejsce: Warszawa
Inwestycja: 1900 zł
Moduł 1

Cele:
Nauka podstaw Terapii Mocnego Trzymania
Zapoznanie z wyposażeniem emocjonalnym począwszy od dzieciństwa
Doświadczenie objęcia w obliczu intensywnych uczuć

Osie tematyczne:
 • Przeczytanie regulaminu
 • Pojęcia stosowane w Terapii Mocnego Trzymania
 • Zasada biegunowości
 • Szafa z uczuciami
 • Wyposażenie emocjonalne
 • Wolna jaĄń i bezwarunkowa miłość
 • Społeczeństwa pierwotne a społeczeństwa cywilizowane
 • Chusty „obejmujące” dla dzieci, propozycja Prekop
 • Ambiwalencja
 • Krzywa uczuć
 • Masaż miłości
 • Schemat psychodynamiczny
 • Cele Terapii Mocnego Trzymania a osobowość terapeuty
Moduł 2

Cele:
Nauka kroków prowadzących do Terapii Mocnego Trzymania dla niemowląt urodzonych przez cięcie cesarskie
Poznanie doświadczenia macierzyństwa emocjonalnego

Osie tematyczne:
 • Schemat osobowości – „budynek”
 • Etap prenatalny
 • Tworzenie więzi
 • Inscenizacja narodzin – macierzyństwo emocjonalne
 • Wizualizacja mojego związku z mamą
 • Wizualizacja związku z dzieckiem
 • Pierwszy etap rozwoju: faza oralna
 • Historia medyczna
 • Historia medyczna u niemowląt
 • Narodziny w Mocnym Trzymaniu dla niemowląt urodzonych przez cięcie cesarskie
SPOTKANIE 2 MODUŁ TEMATYCZNY 3 i 4
Termin: 23 - 26 kwiecień 2020
Godziny pracy:
czwartek 23.04.2020 17.00 – 21.30 w tym przerwa
piątek 24.04.2020 10.00 – 19.30 w tym przerwa
sobota 25.04.2020 10.00 – 19.30 w tym przerwa
niedziela 26.04.2020 09.00 – 14.30 w tym przerwa
Miejsce: Warszawa
Inwestycja: 1900 zł
Moduł 3

Cele:
Uświadomienie sobie własnego postępowania z gniewem i nauka wyrażania go w ćwiczeniach poprzez pracę z ciałem.
Zapoznanie się ze znaczeniem napadów wściekłości u dziecka jako wyrazu siły woli w celu utrwalenia właściwej tożsamości własnego „ja”.
Przyswojenie najważniejszych zagadnień dotyczących fazy analnej.
Spojrzenie na własny system rodzinny.

Osie tematyczne:
 • Medytacja gniewu
 • Przygotowanie dla rodziców: radzenie sobie z uczuciem gniewu
 • Psychiczno-cielesne uzewnętrznianie gniewu
 • Drugi etap rozwoju (faza analna) – Napady złości – Siła woli – Tożsamość własnego „ja”
 • Tożsamość jaĄni w sytuacji głębokiego urazu
 • Wizualizacja na temat budowy mojej tożsamości jaĄni
 • Porządek w miłości
Moduł 4

Cele:
IPR - Inteligentne Porozumiewanie się w rodzinie
Nauka strategii przepływu w relacji dzięki Inteligentnemu Porozumiewaniu się w Rodzinie

Osie tematyczne:
 • IPR 1 - Neurologiczne podstawy porozumiewania się
 • Bariery w porozumiewaniu się
 • IPR 2 - Schemat IPR (inteligentnego porozumiewania się w rodzinie) Czyja to sprawa?
 • IPR 3 - Inteligentne słuchanie i odzwierciedlanie uczucia
 • Genogram rodzinny
SPOTKANIE 3 MODUŁ TEMATYCZNY 5 i 6
Termin: 25 - 28 czerwiec 2020
Godziny pracy:
czwartek 25.06.2020 17.00 – 21.30 w tym przerwa
piątek 26.06.2020 10.00 – 19.30 w tym przerwa
sobota 27.06.2020 10.00 – 19.30 w tym przerwa
niedziela 28.06.2020 09.00 – 14.30 w tym przerwa
Miejsce: Warszawa
Inwestycja: 1900 zł
Moduł 5

Cele:
Nauka komunikatów; narracje, “nie” odpowiadające, ostrzegające i motywujące w IPR.
Zapoznanie z oddziaływaniem lęku generowanego przez umysł i wywołującego choroby.
Zastosowanie dokumentacji medycznej.
Analiza kluczowych punktów zaprezentowanego przypadku.
Nauka integrowania Familiogramu dla trzech pokoleń.
Samoocena wiedzy teoretycznej.

Osie tematyczne:
 • Ćwiczenie inteligentnego słuchania
 • IPR 4 - Komunikacja w obszarze wspólnego życia
 • Ścieżka postępowania
 • Przygotowanie dla rodziców
 • Radzenie sobie z uczuciem lęku, z tablicą do obserwacji
 • Wyzwalacze stresu
 • Praca z dokumentacją medyczną w celu identyfikacji zranień emocjonalnych
 • Klasyfikacja tych zranień w kontekście „budynku” osobowości
 • Ocena i konsultacja nabytej wiedzy
Moduł 6

Cele:
Klarowny komunikat.
Praktyczna nauka techniki radzenia sobie z LĘKIEM i panowania nad myślami.
Identyfikacja etapu rozwojowego, na którym doszło do zranień emocjonalnych.
Odkrycie własnego wewnętrznego dziecka poprzez postać wewnętrznego obserwatora.

Osie tematyczne:
 • IPR 5 Klarowny komunikat
 • Radzenie sobie z uczuciem lęku
 • Zranienia emocjonalne i sposób ich uzdrawiania w Terapii Mocnego Trzymania
 • Tablica wewnętrznego obserwatora
 • Praca z wewnętrznym obserwatorem w celu nawiązania kontaktu z wewnętrznym dzieckiem
 • Tablica do obserwacji zachowań wewnętrznego dziecka
 • Wizualizacja boskiego dziecka
 • Sprawdzian z komunikatów IPR
SPOTKANIE 4 MODUŁ TEMATYCZNY 7 i 8
Termin: 20 - 23 sierpień 2020
Godziny pracy:
czwartek 20.08.2020 17.00 – 21.30 w tym przerwa
piątek 21.08.2020 10.00 – 19.30 w tym przerwa
sobota 22.08.2020 10.00 – 19.30 w tym przerwa
niedziela 23.08.2020 09.00 – 14.30 w tym przerwa
Miejsce: Warszawa
Inwestycja: 1900 zł
Moduł 7

Cele:
Zapoznanie z fazą edypalną.
Wywiad systemowy, zapoznanie z użyciem narzędzia na podstawie własnego doświadczenia i nauka korzystania z niego.
Adopcja: zapoznanie z porządkiem systemowym występującym przy adopcji i postępowanie z nim z rodzicami adopcyjnymi w ramach przygotowania do Terapii Mocnego Trzymania.
Etyka Mocnego Trzymania: dokument do zrozumienia i przyswojenia, podstawowa koncepcja dotycząca traktowania wolności w Terapii Mocnego Trzymania.
Przygotowanie do Mocnego Trzymania (tablica 9 sesji).
Dochodzenie do porozumienia w sytuacji lub konflikcie dotyczącym nas wszystkich.

Osie tematyczne:
 • Trzeci etap rozwoju: faza edypalna
 • Wywiad systemowy (z tablicą do obserwacji)
 • Adopcja i jej traktowanie w Terapii Mocnego Trzymania
 • Etyka Mocnego Trzymania
 • IPR 6 Dochodzenie do porozumienia
Moduł 8

Cele:
Poznanie i stosowanie narzędzi do wykrywania możliwej dysocjacji, a tym samym unikania ryzyka emocjonalnego dla pacjenta.
Doświadczenie i poznanie tej odmiany terapii w warsztacie grupowym.

Osie tematyczne:
 • Zapobieganie dysocjacji
 • Terapia pojednania z żyjącymi lub nieżyjącymi rodzicami
 • Uczeń decyduje, czy weĄmie udział jako terapeuta
SPOTKANIE 5 MODUŁ TEMATYCZNY 9 i 10
Termin: 01 - 04 październik 2020
Godziny pracy:
czwartek 01.10.2020 17.00 – 21.30 w tym przerwa
piątek 02.10.2020 10.00 – 19.30 w tym przerwa
sobota 03.10.2020 10.00 – 19.30 w tym przerwa
niedziela 04.10.2020 09.00 – 14.30 w tym przerwa
Miejsce: Warszawa
Inwestycja: 1900 zł
Moduł 9

Cele:
Nowe aspekty przygotowania rodziców.
Zapoznanie ze znaczeniem ojca w rozwoju emocjonalnym dziecka.

Osie tematyczne:
 • Kodeks etyczny mocnego trzymania
 • Edukacja; praca z książką „Rodzice też się mylą”
 • Drabina systemowa
 • Pozycje percepcyjne
 • Wizualizacja boskiego dziecka
 • Wytyczne dla rodziców
 • Znaczenie ojca w rozwoju emocjonalnym dziecka
 • Wizualizacja relacji z ojcem
Moduł 10

Cele:
Utrwalenie wiedzy w celu jej dalszego przekazywania rodzicom.
Biologiczne podstawy Terapii Mocnego Trzymania.
Nawiązanie kontaktu z wewnętrznym mędrcem.
Zapoznanie z książką „Szkoła miłości w rodzinie”.
Osiąganie porozumienia w sytuacji lub konflikcie angażującym nas wszystkich.

Osie tematyczne:
 • Nadzór i zintegrowanie zdobytej wiedzy
 • Praca z „Packmanami” w celu nawiązania kontaktu z wewnętrznym mędrcem
 • Biologiczne podstawy Terapii Mocnego Trzymania
 • Szkoła miłości w rodzinie
SPOTKANIE 6 MODUŁ TEMATYCZNY 11 i 12
Termin: 03 - 06 grudzień 2020
Godziny pracy:
czwartek 03.12.2020 17.00 – 21.30 w tym przerwa
piątek 04.12.2020 10.00 – 19.30 w tym przerwa
sobota 05.12.2020 10.00 – 19.30 w tym przerwa
niedziela 06.12.2020 09.00 – 14.30 w tym przerwa
Miejsce: Warszawa
Inwestycja: 1900 zł
Moduł 11

Cele:
Osobista praca wewnętrznego nastolatka w celu zidentyfikowania procesów emocjonalnych na tym etapie rozwoju w warsztacie grupowym.

Osie tematyczne:
 • Terapia Mocnego Trzymania dla nastolatków 1
Moduł 12

Cele:
Osobiste doświadczenie przez uczniów dynamik występujących w pracy z młodzieżą i poznanie sposobów, w jakie młodzi ludzie radzą sobie z własnymi emocjami podczas warsztatu grupowego.

Osie tematyczne:
 • Terapia Mocnego Trzymania dla nastolatków 2
SPOTKANIE 7 MODUŁ TEMATYCZNY 13 i 14
Termin: luty 2021
Godziny pracy:
czwartek __.02.2021 17.00 – 21.30 w tym przerwa
piątek __.02.2021 10.00 – 19.30 w tym przerwa
sobota __.02.2021 10.00 – 19.30 w tym przerwa
niedziela __.02.2021 09.00 – 14.30 w tym przerwa
Miejsce: Warszawa
Inwestycja: 1900 zł
Moduł 13

Cele:
Analiza książki „Pierworodny” i wyjaśnienie jej zastosowania w Terapii Mocnego Trzymania.
Utrwalenie koncepcji dziecka pierworodnego poprzez ćwiczenia.
Zastosowanie techniki 3 filarów w praktycznym przypadku.
Praca Mocnego Trzymania między matką a dzieckiem.

Osie tematyczne:
 • Pierworodny (analiza książki) – Ćwiczenia dla uczniów będących dziećmi pierworodnymi
 • Ostateczna integracja, przygotowanie rodziców do Terapii Mocnego Trzymania (3 filary)
 • Kontakt z wewnętrznym dzieckiem 2
 • Harmonijka (ściągawka) do Terapii Mocnego Trzymania
 • Postępowanie po Mocnym Trzymaniu
 • Studium przypadku: Tylko jeden uczeń przyprowadza dziecko lub pacjenta
Moduł 14

Cele:
Praktyczne doświadczenie i nauka tej odmiany Terapii Mocnego Trzymania w celu odzyskania matczynej miłości w warsztatach grupowych.

Osie tematyczne:
 • Terapia Mocnego Trzymania mająca na celu odzyskanie matczynej miłości
 • Wytyczne dotyczące certyfikacji (4 warianty)
 • Plan pracy dotyczący certyfikacji jako terapeuta Mocnego Trzymania
SPOTKANIE 8 MODUŁ TEMATYCZNY 15 i 16
Termin: kwiecień 2021
Godziny pracy:
czwartek __.04.2021 17.00 – 21.30 w tym przerwa
piątek __.04.2021 10.00 – 19.30 w tym przerwa
sobota __.04.2021 10.00 – 19.30 w tym przerwa
niedziela __.04.2021 09.00 – 14.30 w tym przerwa
Miejsce: Warszawa
Inwestycja: 1900 zł
Moduł 15

Cele:
Zapoznanie i skomentowanie książki „Wytyczne dla dzisiejszych rodziców”.
Zapoznanie z Terapią Mocnego Trzymania dla par.

Osie tematyczne:
 • Wytyczne dla dzisiejszych rodziców
 • Terapia Mocnego Trzymania dla pary
Moduł 16

Cele:
Zapoznanie z Terapią Mocnego Trzymania w kontekście byłego partnera („ex”).

Osie tematyczne:
 • Terapia Mocnego Trzymania w pożegnaniu byłego partnera („ex”)
SPOTKANIE 9 MODUŁ TEMATYCZNY 17 i 18
Termin: czerwiec 2021
Godziny pracy:
czwartek __.06.2021 17.00 – 21.30 w tym przerwa
piątek __.06.2021 10.00 – 19.30 w tym przerwa
sobota __.06.2021 10.00 – 19.30 w tym przerwa
niedziela __.06.2021 09.00 – 14.30 w tym przerwa
Miejsce: Warszawa
Inwestycja: 1900 zł
Moduł 17

Cele:
Przeprowadzenie Terapii Mocnego Trzymania u dorosłych dzieci z ich rodzicami.
Uleczenie rany pozostawionej w ciele i duszy przez aborcję.

Osie tematyczne:
 • Terapia Mocnego Trzymania z dorosłymi dziećmi i ich własnymi rodzicami (uczniowie mogą przyprowadzić swoje dorosłe dzieci)
 • Terapia Mocnego Trzymania w przypadkach dokonanej aborcji
Moduł 18

Cele:
Zapoznanie z Terapią Mocnego Trzymania w przypadkach żałoby i domykania etapów w życiu.

Osie tematyczne:
 • Mocne Trzymanie w leczeniu niezakończonej żałoby
SPOTKANIE 10 MODUŁ TEMATYCZNY 19 i 20
Termin: sierpień 2021
Godziny pracy:
czwartek __.08.2021 17.00 – 21.30 w tym przerwa
piątek __.08.2021 10.00 – 19.30 w tym przerwa
sobota __.08.2021 10.00 – 19.30 w tym przerwa
niedziela __.08.2021 09.00 – 14.30 w tym przerwa
Miejsce: Warszawa
Inwestycja: 1900 zł
Moduł 19

Cele:
Doświadczenie i poznanie narodzin w Mocnym Trzymaniu w warsztatach grupowych.

Osie tematyczne:
 • Narodziny w Mocnym Trzymaniu (uleczenie przerwanego ruchu ku matce)
 • Wskazówki dotyczące Narodzin w Mocnym Trzymaniu
 • Mocne Trzymanie dla dzieci
Moduł 20

Cele:
Przeprowadzenie Terapii Mocnego Trzymania z pacjentami ucznia, pod nadzorem prowadzącej i w obecności kolegów z kursu.

Osie tematyczne:
 • Superwizja przypadków praktycznych
SPOTKANIE 11 MODUŁ TEMATYCZNY 21 i 22
Termin: paĄdziernik 2021
Godziny pracy:
czwartek __.10.2021 17.00 – 21.30 w tym przerwa
piątek __.10.2021 10.00 – 19.30 w tym przerwa
sobota __.10.2021 10.00 – 19.30 w tym przerwa
niedziela __.10.2021 09.00 – 14.30 w tym przerwa
Miejsce: Warszawa
Inwestycja: 1900 zł
Moduł 21

Cele:
Przeprowadzenie Terapii Mocnego Trzymania z pacjentami ucznia, pod nadzorem prowadzącej i w obecności kolegów z kursu.

Osie tematyczne:
 • Superwizja przypadków praktycznych
Moduł 22

Cele:
Projektowanie i realizacja programów dla rodzin.
Rozpowszechnianie informacji o warsztatach, konferencjach, seminariach, przyznawanych dyplomach, kongresach, forach, prezentacjach lub sympozjach w celu promowania więzi w systemie rodzinnym.
Upowszechnienie profesjonalnego stosowania Terapii Mocnego Trzymania.

Osie tematyczne:
 • Szkolenie instruktorskie w zakresie prowadzenia kursów przy użyciu skutecznej metodologii
 • Proces nauczania – uczenie się
 • NLP dla nauczycieli
 • Prowadzenie grup i integracja dynamik
SPOTKANIE 12 MODUŁ TEMATYCZNY 23 i 24
Termin: grudzień 2021
Godziny pracy:
czwartek __.12.2021 17.00 – 21.30 w tym przerwa
piątek __.12.2021 10.00 – 19.30 w tym przerwa
sobota __.12.2021 10.00 – 19.30 w tym przerwa
niedziela __.12.2021 09.00 – 14.30 w tym przerwa
Miejsce: Warszawa
Inwestycja: 1900 zł
Moduł 23

Cele:
Projektowanie i realizacja programów dla rodzin.
Rozpowszechnianie informacji o warsztatach, konferencjach, seminariach, przyznawanych dyplomach, kongresach, forach, prezentacjach lub kongresach w celu promowania więzi w systemie rodzinnym.
Rozpowszechnianie Terapii Mocnego Trzymania w środowisku zawodowym.

Osie tematyczne:
 • Metodologia projektowania, opracowywania i integracji kursów
 • Przewodnik dydaktyczny
 • Ocena
 • Opracowanie programu „Szkoła dla rodziców”
Moduł 24

Zamykający, superwizyjny

Podsumowanie doświadczeń, zebranie wiedzy oraz informacji ze wszystkich modułów. Możliwość zadania ważnych pytań przed dalszą - samodzielną - drogą, Przygotowanie do świadomego patrzenia na swoją ścieżkę osobistą


RODO                                                                 Wszelkie prawa zastrzeżone                                                             tłumaczenie Anna Choińska i Katarzyna Jastrzębska