[Jirina Prekop] 10 zasad spełnionej miłości w rodzinie według Jiriny Prekop:

ZASADA PIERWSZA
BądĄ świadom, że miłość jest sensem, szczęściem oraz najważniejszą potrzebą każdego człowieka. Liczy się jednak tylko wtedy, kiedy jest absolutnie bezwarunkowa.

ZASADA DRUGA
Kochaj siebie samego – mimo wszelkich słabości i błędów.

ZASADA TRZECIA
Kochaj ( lub przynajmniej czcij!) twoich rodziców, nawet jeśli byli względem ciebie niesprawiedliwi i cię zranili ( lub robią to do dziś). Uda ci się to wtedy, kiedy odnajdziesz zranienia z ich dzieciństwa i kiedy przyjrzysz się im z pozycji człowieka dorosłego. To też uczyni cię dojrzałym.

ZASADA CZWARTA
Kochaj swoje dzieci nawet wtedy, kiedy cię złoszczą lub nie są takie, jakbyś sobie tego życzył.

ZASADA PIĄTA
Kochaj swojego męża / swoją żonę i jego jej rodziców, takich jakimi oni są, szanuj bez jakichkolwiek zastrzeżeń, bo bez nich nie byłoby twojej obecnej rodziny.

ZASADA SZÓSTA
Daj miejsce w systemie rodzinnym każdemu człowiekowi, które należy mu się wedle dawnych zasad porządku, a który sprawdza się do dziś i ma swoje zastosowanie we współczesnym świecie.

ZASADA SIÓDMA
Zaraz po narodzeniu dziecko musi się znaleĄć w ramionach matki, przy jej sercu. Niemowlak ma głęboką potrzebę empatycznej więzi z matką, którą buduje w pierwszych miesiącach swojego życia przy pomocy zmysłów. Stąd potrzeby jest mu kontakt fizyczny, ciągłe docieranie w ramiona matki i przytulanie – nawet kiedy dorasta. Szczególnie pamiętaj o tym w sytuacji, kiedy dziecko jest w poważnym stanie emocjonalnym – bez względu na wiek. Dziecko potrzebuje fizycznej bliskości i ciepła.

ZASADA ÓSMA
Daj dziecku ciepło domowego ogniska, ale też pozwól mu pofrunąć, kiedy nadejdzie jego czas i kiedy pojawi się potrzeba rozluĄnienia więzi. Wspieraj jego ciekawość świata, wolną wolę i możliwości.

ZASADA DZIEWIĄTA
To rodzice ustalają wiążące reguły współistnienia w rodzinie i sami są przykładem ich poszanowania. Klarowny sposób wyrażania się ( tak =tak, nie = nie) i konsekwentne działanie pomagają dzieciom w poznawaniu granic , w orientacji i postrzeganiu tego, co dobre i tego, co nie dobre.

ZASADA DZIESIĄTA
Zrezygnuj bezpowrotnie z kar fizycznych i nie groĄ dziecku, że je odsuniesz od miłości ( czas w pokoju za karę, ignorowanie itp.). Takie kary dyktuje nam w gruncie rzeczy instynkt do atakowania albo ucieczki oraz poziom adrenaliny. Zachowanie to nie jest podyktowane miłością czy też odniesieniem do sumienia. Konflikty zawsze można rozwiązać przy pomocy konfrontacji emocjonalnej twarzą w twarz, używając przy tym empatii. Każdy zamieniaj w miłość, zanim jeszcze zajdzie słońce.

RODO                                                                 Wszelkie prawa zastrzeżone                                                             tłumaczenie Anna Choińska i Katarzyna Jastrzębska